Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testování cigaret na zvířatech

UMÍRAJÍ KVŮLI KOUŘENÍ

Zvláštní zpravodajství BUAV o používání zvířat při výzkumu kouření a tabáku a jeho autorem je Donald Crawford. Vydala BUAV, Britská unie pro zrušení vivisekce v rámci kampaně za skončení pokusů se zvířaty.

Přehled

Pokus kouření na kohoutovi /7,3kB /32kB Je dobře známo, že kouření tabáku je zdraví velmi škodlivé. Zabíjí každého třetího kuřáka a přispívá k přetěžování zdravotních možností organismu. Navzdory tomu, že naše znalosti o vlivu kouření byly získány výhradně z klinických a epidemiologických studií na lidech, pokračuje průmyslový i akademický výzkum se zkoušením vlivu tabáku na zvířata. Tato zpráva se týká některých oblastí těchto výzkumů. Máme za to, že tyto výzkumy jsou zbytečné, způsobují velké utrpení zvířat a odvádějí peníze i pozornost od alternativních metod, jako používání lidí nebo veřejné průzkumy.

Pasivní kouření je dnes sporná záležitost. O její škodlivosti se nyní diskutuje jako se dříve diskutovalo o kouření aktivním. Tato zpráva ukazuje, ža tabáková společnost R. J. Reynolds (výrobci cigaret CAMEL, DORCHESTER a jiných...) uskutečnila množství toxikologických studií pasivního kouření na zvířatech. Ve čtyřech zde předložených studiích bylo použito celkem 1066 krys k tomu, aby bylo prokázáno, že pasivní kouření nemusí lidem škodit. Předkládáme také několik medicínských studií o pasivním kouření. Ty používají krysy, králíky, morčata, kohouty. Oproti studiím od R. J. Reynolds dochází většina těchto studií k výsledku, že pasivní kouření je škodlivé.

Ve druhé části zprávy ukazuje, pokusy na zvířatech, jejichž cílem je shromáždit fakta ohledně nového typu "nevykouřitelné cigatety", která žhne, ale nespaluje tabák. R. J. Reynolds uskutečnili několik sudií o jejich cigaretě nazvané PREMIER, která byla koncem 80. let uvedena na trh a zase stažena z prodeje kvůli nízkému odbytu. Nyní zvažují možnosti uvedení nové verze, nazvané ECLIPSE. Vzhledem k jednoduššímu chemickému složení kouře těchto cigaret a vzhledem k výsledkům pokusů se zvířaty došli R. J. Reynolds k závěru, že tento typ cigaret může mít na lidské zdraví menší dopad než běžné cigarety. Jedna akademická studie o vlivu tohoto typu cigaret na onemocnění srdce u psů zjistila, že přesto nejsou zcela bezpečné.

Z jistých zdrojů získala BUAV fotografie a fakta osvětlující pokusy, které se v japonsku dělají s opicemi. Pokusy uskutečněné v Preclinical research laboratories ústředního institutu pro pokusná zvířata v Kawasaki, zahrnují výcvik opic makak - rhesus v kouření cigaret a jejich navykání na nikotin. Tyto pokusy byly pro organizaci nazvanou Nadace pro výzkum kouření, která byla založena největší japonskou tabákovou společností Japan Tobacco. Pobočkou Japan Tobacco je Manchester Tobacco Company, jejímž prostřednictvím se japan Tobacco účastní 1,5% na cigaretovém trhu ve Velké Británii.

Pokusy kouření na opici, králíkovi /11kB Vedle zvláštních výzkumných projektů provádí tabákový průmysl se zvířaty i běžné pokusy. Ty mohou být dotovány přímo samotnými tabákovými společnostmi nebo institucemi, které jsou tabákovým průmyslem založeny. Jako je např. Rada pro výzkum tabáku (Council for Tobacco Research). V této části referátu ukazujeme pokusy a výzkumné programy této instituce, dále R. J. Reynolds, Phillip Morris, Liggett and Myers, Lorillard a Swedisch Tobacco Company. Zmiňujeme se také o tom, jak obtížné je v této oblasti sehnat informace. Dále ukazujeme a kritizujeme několik málo studií o vlivu kouření na psy, morčata a krysy, které nejsou vypracovány pro účely průmyslu. Následuje část soustřeďující se na výzkum provádění pokusů ve Spojeném království. V ní odmítáme líbivé zdání o nízkém počtu podobných pokusů provedených v UK, které vytváří Home Office (Ministerstvo vnitra) a vládní poradní organizace Animal Procedures Committee (Výbor pro záležitosti zvířat). Popisujeme tu pokusy s chrty, krysami a morčaty. Navíc píšeme ještě o pokusech s výrobky, které mají pomoci odstranit a zmírnit návyk na nikotin a kouření. Popisujeme tu testy nikotinových náplastí jako Nicotinell, Nicorette, Nicabate. Tyto pokusy jsou tu velmi kritizovány jako špatně promyšlené a mizerně zorganizované, zbytečně se opakující a prováděné jen kvůli uspokojení byrokratických požadavků zdravotnických organizací.

Úvod

Cigarety škodí zdraví. Tento fakt je obecně přijímán a prokazován už mnoho let. Odhaduje se, že jen v samotném Spojeném království zemře nejméně 111 000 kuřáků na následky svého návyku. Kouření je úzce spojeno s rakovinou plic, s onemocněním srdce, bronchitidou, s rozednou plic a ještě s množstvím dalších zdravotních problémů. Nemoci, na jejichž vzniku má kouření svůj podíl, stojí National Health servise (Národní zdravotní péče) více, než 600 miliónů liber ročně v Británii. Přesto se miliony lidí stále rozhodují pro kouření. Miliony lidí, ale ani jedno zvíře.

Nebezpečnost kouření byla prokázána na pečlivě připravených studiích, při nichž se nepoužilo vivisekce, ale výzkumu s lidmi. To uznávají i zastánci vivisekce. Toxikologové zaměstnaní v průmyslu, popsali úlohu pokusů na zvířatech následujícím způsobem: "Samozřejmě i nejhorlivější toxikolog by popřel, že by epidemologie a pouze epidemologie samotná označila cigarety za potencionální příčinu rakoviny, dokonce by si ani nedělal nárok na to, ža by experimentální toxikologie zvířat kdy mohla něco podobného udělat."

Přesto se po celém světě s pokusy na zvířatech stále pokračuje, příčemž mnoho z nich provádějí nebo dotují výrobci cigaret. Spousta lidí se ptá, zda je správné působit zvířatům bolest a utrpení, když zvířata samotná si nemohou vybrat a nemohou se bránit, natož se o tom, co snimi lidé hodlají dělat něco dozvědět. Další lidé si myslí, že podobné experimenty představují ten nejhorší způsob, jak se dobrat pochopení vlivu kouření na člověka nebo jak zlepšit lidské zdraví a že jsou proto jak po morální tak vědecké stránce špatné.

BUAV podnikla rozsáhlý výzkum způsobů použití zvířat při pokusech spojených s kouřením a v minulosti organizovala kampaně a protesty proti takovému výzkumu. Tato zpráva je podle nás velmi kontraverzní. Nejedná se sice o zevrubnou zprávu, ale snažíme se tu zveřejnit co možná nejaktuálnější informace, abychom poskytli faktické údaje. Hlavním cílem této zprávy není vyjmenovávání všech pokusů s kouřením, ale odkrýt rozsah a vliv této vysoce problematické oblasti výzkumu. Zpráva je rozdělena na části, z nichž každá se dotýká určité oblasti výzkumu. Jde o pokusy při výzkumu pasivního kouření, vývoji "nevykouřitelných cigaret", o průmyslem zavedené a sponzorované pokusy, o neprůmyslový a akademický výzkum, o stávající situaci v UK a zkoušení nikotinových náplastí.

Foto:
British Anti-Vivisection Association

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář